Finanssektoren ramt af ligestillingsproblemer

999uu156.jpg

Selvom vi i skrivende stund befinder os i 2019, har vi på visse punkter ikke rykket os alt for meget indenfor ligestilling mellem kønnene. En ny britisk undersøgelse viser nemlig, at langt størstedelen af kvinder ansat indenfor finans- og investeringssektoren mener, at de får mindre i løn end deres mandlige kolleger. Læs videre her.

lommeregner

Det gamle argument

Det klassiske argument for at kvinder får mindre i løn er, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med kvinder i topstillinger inden for finansverdenen. Den britiske undersøgelse viser derimod, at problemet er langt større, end man hidtil har troet. Over halvdelen af de kvinder, der blev spurgt i undersøgelsen, måtte uheldigvis meddele, at de desværre tjener mindre end deres mandlige modparter. Dette er udtryk for en foruroligende tendens inden for finanssektoren, og er noget, som der bør kigges lidt nærmere på.

Uligheden kommer ofte fra uventede steder

Det lyder måske lidt overraskende, men en af de andre væsentlige grunde til uligheden i indtjening skyldes, mænds grundlæggende nepotistiske holdning til fordel for eget køn. Dette kræver nok lidt mere uddybning. Mandlige finansfolk i ledende stillinger har nemlig en klokkeklar tendens til at give deres firmas største kunder til deres mandlige kolleger; og de største kunder er i sidste ende også dem, der udbetaler de største bonusbeløb. Så det handler derfor ikke kun om, at mændene sidder i bedre stillinger, og derfor får mere i løn; det handler også om, at mændene har fordelen, når det drejer sig om at lande de største klienter. Det er således en ulighed, der sniger sig ind ad bagdøren.

børsen

Barslen varsler

Et klassisk problem gør sig gældende her. Kvinder er naturligvis biologisk anderledes indrettet end mænd, og det er nu engang dem, der ender med at bære et barn i maven – fra undfangelse til fødsel. Efter fødslen kommer barselsorloven naturligvis, og selv om den da også gælder for mænd, så er det stadig langt flertallet af kvinder, der ender med at vælge at afsætte ca. et år til bleskifte, sutteflaske og manglende nattesøvn. Dette er selvfølgelig forståeligt nok; man vil jo helst tilbringe så meget tid som muligt med ens nyfødte barn som overhovedet muligt. Problemet opstår, når kvinder fra finanssektoren vender tilbage fra barselsorloven (uanset om de har taget den fulde barsel eller ej). De kunder som disse kvinder tidligere havde inden de gik på barsel, er nu permanent blevet givet til andre. Dette betyder i praksis, at disse kvinder på mange måder ender med at skulle starte helt forfra; og det er bestemt ikke retfærdigt. Det er trods alt 2019; lad os bevæge os fremad, og ikke blot blive hængende i gamle idéer og uretfærdigheder.