Det ses på bundlinjen, når medarbejderne er glade

999uu156.jpg

Der er i dagens Danmark stigende interesse og forståelse for medarbejdertilfredshed samt arbejdsmiljø. Ikke alene for medarbejderens skyld alene, men i lige så høj grad for virksomhedens egen skyld. Glade medarbejderne har nemlig en stor betydning for bundlinjen i en positiv retning. Hvordan man værner om sine medarbejdere, hvad virksomheden får ud af det og relationen til branding af arbejdspladsen – kan du læse meget mere om nedenfor. 

Tre mennesker

Sådan værner du om medarbejderne

Der er mange måder at værne om sine medarbejdere og gøre dem glade. Man kan arbejde med deciderede strategier for det gode arbejdsmiljø. Herudover kan man arbejde med detaljer som flekstid, frokostordninger og andre goder som også er ting der gør medarbejdere glade, og som er med til at skabe en balance mellem medarbejdernes arbejds- og privatliv. Netop balancen mellem arbejde og privatliv er i dag utrolig vigtigt for medarbejderne. De fleste danskere lever et hektisk liv med børn, familie, fritidsaktiviteter m.m. 

Man skal heller ikke kimse af bonusordninger og ting som gode personale firmajulegaver. Alle disse ting er med til at profilere virksomheden over for medarbejderne og vise dem at man kerer sig om dem.  

Det får virksomheden ud af det 

Hvad få virksomheden så egentlig ud af fleks ordninger, gaver og et godt arbejdsmiljø? Jo, alle disse ting er med til at gøre medarbejderne glade og giver dem et ønske om også at være god ved virksomheden og arbejdspladsen som helhed. Det vil gøre medarbejderne mere effektive både på kort og lang sigt og ligeledes vil det give medarbejderne et ønske om at blive i jobbet og virksomheden. Samtidig vil det betyde at den enkelte medarbejder har svært ved at finde et bedre sted at tage hen, hvis de i forvejen har det rigtig godt. Lav medarbejderomsætning og høj produktivitet er faktorer som afspejler sig direkte i bundlinjen. 

Arbejde

Branding af virksomheden som arbejdsplads

Når man er god ved sine medarbejdere og får økonomisk medvind vil det ligeledes betyde en god omtale for virksomheden både internt og eksternt. Det betyder at virksomheden vil have lettere ved at tiltrække kompetent arbejdskraft og vil ved rekruttering have et stærkere felt at vælge imellem. Dette vil igen betyde højere effektivitet og produktivitet som igen vil have positiv betydning for økonomien og virksomhedens bundlinje. Der er derfor rigtig meget at hente på at være god ved sine medarbejdere og sørge for at de både er glade og tilfredse. Dette skal naturligvis vedligeholdes over tid.